کنترل کیفیت شیشه

 تیم کنترل کیفیت جام ایمن با درک کامل از کیفیت محصول و با بازرسی شبانه روزی محصولات در حین تولید و محصول نهایی مطابق با استانداردهای بین المللی و همچنین خواسته های مشتری، تا حصول اطمینان از کیفیت ظاهری و فنی شیشه همیشه در صحنه حاضر هستند .

۱۴۰۲ جمعه ۲۱ مهر
605
کنترل کیفیت شیشه

 تیم کنترل کیفیت جام ایمن با درک کامل از کیفیت محصول و با بازرسی شبانه روزی محصولات در حین تولید و محصول نهایی مطابق با استانداردهای بین المللی و همچنین خواسته های مشتری، تا حصول اطمینان از کیفیت ظاهری و فنی شیشه همیشه در صحنه حاضر هستند . روش تست های انجام شده آنها دقیقا مطابق با الزمات مطرح شده در استاندارد های بین المللی بر روی تمامی محصولات انجام می پذیرد.
 
  • کنترل محصولات از نظر ظاهری، ابعادی و حدود تلرانس
  • انجام تست های عملکردی
  • تست دانه بندی ( تا حتی 200 عدد بر اساس نیاز مشتری)
  • تست شوک حرارتی 
  • تست مقاومت نسبت به ضربه( با قابلت پاس کردن تست IK08 استاندارد شمارهIEC60068-2-75 ) همراه با تاییدیه آزمایشگاه 
  • کنترل کیفیت محصولات مطابق با استانداردهای  12150 EN و BS 03193

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

کنترل کیفیت شیشه

 

 

سایر مقالات جام ایمن تولید کننده شیشه سکوریت

خط تولید شیشه

شیشه سکوریت

شیشه درب و پنجره