شیشه های چند جداره

فرآیند چند جداره شدن پس از برش و دیاموند شیشه های مورد نظر، شامل برش و تزریق رطوبت گیر و چسب بوتیل به اسپیسر ، شست و شوی شیشه، مونتاژ و جفت کردن اسپیسر و شیشه ها (دو یا سه لایه)، پرس و تزریق و در نهایت چسب زنی ثانویه می باشد. 

۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۰ مهر
386
شیشه های چند جداره

فرآیند چند جداره شدن پس از برش و دیاموند شیشه های مورد نظر، شامل برش و تزریق رطوبت گیر و چسب بوتیل به اسپیسر ، شست و شوی شیشه، مونتاژ و جفت کردن اسپیسر و شیشه ها (دو یا سه لایه)، پرس و تزریق و در نهایت چسب زنی ثانویه می باشد. 
 
  • با قابلیت استفاده از شیشه لویی (جهت کنترل انتقال دما)
  • در ضخامت های مختلف در شیشه و اسپیسر
  • در دو حالت سکوریت و خام
  • حداکثر ابعاد قابل انجام 3200×2800
  • قابلیت چند جداره کردن شیشه خم و تخت
  • استفاده از چسب و اسپیسر با کیفیت بالا
  • تولید شیشه های دو جداره یوچنل با چسب سیلیکون مخصوص
  • گاز آرگون خالص با کاهش رتبه ضریب U پنجره

 

شیشه چند جداره

فرآینده چند جداره کردن شیشه

فرآینده چند جداره کردن شیشه

فرآینده چند جداره کردن شیشه

فرآینده چند جداره کردن شیشه

فرآینده چند جداره کردن شیشه

فرآینده چند جداره کردن شیشه

فرآینده چند جداره کردن شیشه

فرآینده چند جداره کردن شیشه

 

 

سایر مقالات جام ایمن تولید کننده شیشه سکوریت

خط تولید شیشه

شیشه نشکن ساختمان

شیشه سکوریت