حرارت دهی شیشه ( سکوریت ) 

عملیات حرارتی ( سکوریت )، توسط کوره های پیشرفته با دانش پرسنل مجرب و کارآزموده در دو حالت تخت و خم مطابق استانداردهای بین المللی انجام می گیرد.

۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۰ مهر
527
حرارت دهی شیشه ( سکوریت ) 

عملیات حرارتی تخت و خم : 

عملیات حرارتی ( سکوریت )، توسط کوره های پیشرفته با دانش پرسنل مجرب و کارآزموده در دو حالت تخت و خم مطابق استانداردهای بین المللی انجام می گیرد.
 
  • تداوم کیفیت بالای سطح شیشه از لحاظ ظاهری
  • دانه بندی تا 200 عدد (فراتر از حد استاندارد)، همراه با ایمنی بسیار بالا ( در صورت نیاز مشتری ) 
  • عملکرد شوک حرارتی بالا
  • مقاومت نسبت به ضربه تا 7 برابر شیشه معمولی ( خام )
  • پخت رنگ همراه شیشه و تثبیت آن بروی شیشه
  • حداقل شعاع خم قابل انجام برای عرض حداقل 600 میلیمتر و حداکثر 2400میلیمتر  1100 میلی متر می باشد 
  • حداقل شعاع خم قابل انجام برای عرض حداقل 400 میلیمتر و حداکثر 900 میلیمتر  500 میلی متر می باشد
  • مورد تائید در تمامی تست های استاندارد مربوطه
  • مقاومت نسبت به فشار از 20 تا 200 نیوتن بر میلی متر مکعب 
  • قابلیت خم شیشه در دو حالت A و B
 
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 
حرارت دهی شیشه
 

 

سایر مقالات جام ایمن تولید کننده شیشه سکوریت

خط تولید شیشه

شیشه سکوریت