کوت شیشه (پوشش آینه ای کروم ) 

فرآیند پوشش دهی پس از سکوریت توسط دستگاه های تمام اتوماتیک خلاء به روش (magnetron sporting )در ضخامت های مختلف و طرح های متنوع قابل انجام می باشد. 

۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۰ مهر
691
کوت شیشه (پوشش آینه ای کروم ) 

فرآیند پوشش دهی پس از سکوریت توسط دستگاه های تمام اتوماتیک خلاء به روش (magnetron sporting )در ضخامت های مختلف و طرح های متنوع قابل انجام می باشد. 
 
  • پوشش یکنواخت
  • با قابلیت تنظیم درصد کوت، جهت عبور و یا عدم عبور نور
  • طبق طرح درخواستی مشتری

کوت شیشه

 

 

سایر مقالات جام ایمن تولید کننده شیشه سکوریت

شیشه درب و پنجره

شیشه سکوریت