فرآیند سوراخکاری روی شیشه

فرآیند سوراخ کاری با دستگاه های CNC افقی و عمودی به صورت تمام اتوماتیک انجام می شود.

۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۰ مهر
494
فرآیند سوراخکاری روی شیشه

 

  • فرآیند سوراخ کاری با دستگاه های CNC افقی و عمودی به صورت تمام اتوماتیک انجام می شود.
  • قطر سوراخ قابل انجام بین 6 الی 60 میلی متر می باشد.
  • حداقل فاصله لبه سوراخ با لبه شیشه و فاصله لبه دو سوراخ کنار هم باید بیشتر از 2 برابر ضخامت شیشه باشد.

 

 

سوراخکاری شیشه

سوراخکاری شیشه

سوراخکاری شیشه

 

سایر مقالات جام ایمن تولید کننده شیشه سکوریت

خط تولید شیشه

شیشه سکوریت