دیاموند و تراش شیشه

سنگ زنی (دیاموند) در اشکال هندسی و ساده، با دستگاه های دیاموند ایستاده و خوابیده و CNC های ایتالیایی با کیفیت و دقت بالا، قابل انجام می باشد.

۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۰ مهر
617
دیاموند و تراش شیشه

سنگ زنی (دیاموند) در اشکال هندسی و ساده، با دستگاه های دیاموند ایستاده و خوابیده و CNC های ایتالیایی با کیفیت و دقت بالا، قابل انجام می باشد.

انواع دیاموند قابل دسترس:

انواع دیاموند شیشه

* با قابلیت مات یا براق بودن

* تراش از 5 تا 35 میلی متر

* گوشه ها به صورت گرد و مورب و ساده در ابعاد مختلف

گوشه های داروخانه شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

 

دیاموند  و تراش شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

دیاموند  و تراش شیشه

 

سایر مقالات جام ایمن تولید کننده شیشه سکوریت

شیشه سکوریت

شیشه نمای ساختمان